گنجور

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۷۸

 

ای عهد شکسته و جفا کرده

ما را به فراق مبتلا کرده

ای داده به دست مدعی دامان

پیراهن صبر من قبا کرده

بیگانه ز خویش آشنا گشته

[...]

غبار همدانی