گنجور

عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۲۵

 

تو که شادی و خوش، چه میدانی

بمن از دست زندگی چه گذشت؟!

عارف قزوینی