گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۱۲ - النوبة الثالثة

 

این آب نه بس مرا که خوانندم

خاک سر کوی آشنای تو؟!

میبدی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۱۵ - النوبة الثالثة

 

کی باشد کین قفس بپردازم

در باغ الهی آشیان سازم‌

میبدی
 
 
sunny dark_mode