گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۹

 

زان می‌ که چو آه عاشقان از تف

انگشت کند بر آب زورق را

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode