گنجور

رشحه » شمارهٔ ۱۰ - مطلع یک غزل

 

دل رفت و ز خون دیده ما را

پیداست به رخ از آن علامت

رشحه