گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۴

 

هر جا که روضه‌ایست وردیست

هر جا که ناله‌ایست دردیست

گیتی همه سر به سر کلوخی ست

قسم تو از آن گلوخ گردیست

هر کز تو به خرقه‌ای فزونست

[...]

سنایی غزنوی