گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۵

 

ای نقش چکل چوگل محدث

لم تحلف ان تفی و تحنث

از هجر رخ تو تلخ کامم

عن منطق المنی تحدث

تنیت لی الشباب عمری

[...]

حکیم سبزواری