گنجور

عنصری » قطعات و ابیات پراکندهٔ قصاید » شمارهٔ ۱۴۶

 

من طالب خنج تو شب و روز

اندر پی کشتنم چرائی

عنصری
 

عنصری » اشعار منسوب » شمارهٔ ۱۶

 

نمرود به گاه پور آذر

می‌گفت خدای خلق ماییم

جبار به نیم‌پشه او را

خوش داد سزا که ما گواییم

عنصری
 
 
sunny dark_mode