گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها » پاره ۳

 

با صد هزار مردم تنهایی

بی صد هزار مردم تنهایی

رودکی