گنجور

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۱ - قطعه

 

سالار بک که بخشش کف جواد تو

کمتر فزونتر آمد از گنج شایگان

تشریف یافتی و جمال از صفی دین

و اشراف بر سر رمه های خدایگان

بادت خجسته این عملی را که یافتی

[...]

سوزنی سمرقندی