گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «نده»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۶

 

ای مردگان، کجایید؟ اینک مسیح زنده

هر دم لبش حیاتی در مرده‌ای دمنده

زنار او کمندی در حلق جان کشیده

ناقوس او خروشی در آسمان فگنده

ای خاکیان رنجور، آمد طبیب دلها

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای