گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «رشیخ»

 

حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۴ - ماده تاریخ

 

احرام روضه شیخ، بستیم و شد میّسر

گردید دیده روشن، از نور باهرِ شیخ

سالی که این سعادت، ما را میّسر آمد

تاریخ این زیارت گردید، زایر شیخ


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی