گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «اپدیدکردی»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۵

 

نقشی ز صورت خود هر جا پدید کردی

پس عشق دیدن آن در ما پدید کردی

تا هر کسی نداند سر پرستش تو

وامق بیافریدی، عذرا پدید کردی

خورشید را بدادی نوری ز طلعت خود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای