گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «اردلنباشد»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸

 

باید که مال دنیا مسمار دل نباشد

کین مارها که بینی، جز مار دل نباشد

بیمار جهل گردد روزی هزار نوبت

از عقل اگر زمانی تیمار دل نباشد

وقتی که حرص و شهوت خواری کنند بر دل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای