گنجور

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۵۷

 

درکارگاه تحقیق غیر از عدم نبودیم

امروز از تو باغیم دی خاک هم نبودیم

از ما چه خواهد انصاف جز عرض بی‌نشانی

آیینهٔ سکندر یاجام جم نبودیم

نی دیرجای ما شد نی‌کعبه متکا شد

[...]

بیدل دهلوی
 
 
sunny dark_mode