گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۸۴

 

سودای آب حیوان، بیم زیان ندارد

عمر سبک عنان را، صرف مدام گردان

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode