گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۳۳

 

گنجی است عشق کز وی صد جان هلاک گردد

صد دل خراب گردد صد سینه چاک گردد

صافی دلان کدورت بر دل ز کس ندارند

باشد که مدعی را آیینه پاک گردد

هر کسکه دیده باشد چون عشق رستخیزی

[...]

اهلی شیرازی
 
 
sunny dark_mode