گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۱

 

آن در که بسته باید تا چند باز دارم

کامروز وقتش آمد کان در فراز دارم

با هر که از حقیقت رمزی دمی بگویم

گوید مگوی یعنی برگ مجاز دارم

تا لاجرم به مردی با پاره پاره جانی

[...]

عطار نیشابوری