گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۶۹

 

ابرکفت بنازم، فیضی ببار ساقی

گرد سرت بگردم، جامی بیار، ساقی

برخیز و جلوه سرکن، بگشای جعد مشکین

باد از دم بهاران، شد مشکبار، ساقی

ساغر بده که آید، آبی به روی کارم

[...]

حزین لاهیجی