گنجور

باباافضل کاشانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶

 

در آب و گل که آورد، آیین جان نهادن؟

بر دوش جان نازک، بار گران نهادن؟

شاداب شاخ جان را، از بوم جاودانی

برکندن از چه علت، در خاکدان نهادن؟

ز آوردن تن و جان، با هم چه سود بینی

[...]

باباافضل کاشانی