گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ینیافت»

 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۰

 

بیخدمت تو کس به جهان عزتی نیافت

شاهی که چاکر" نو نشد حرمتی نیافت

در نامه سعادت خود دردمند عشق

بیداغ محنتی رقم دولتی نیافت

تا غم نخورد و درد نیفزود قدر مرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی