گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «نکنی»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۳۳۶ - ایضاً له

 

ای صاحبی که گر بمثل رای باشدت

بر بام قدر خود زفلک نردبان کنی

هردم گشاد نامۀ صبح از برقبا

گردون برآورد که تو بر وی نشان کنی

می نازد از تو جان بزرگیّ و بر حقست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل