گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «دیم»

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰۵

 

از ما مشو ملول که ما سخت شاهدیم

از رشک و غیرت است که در چادری شدیم

روزی که افکنیم ز جان چادر بدن

بینی که رشک و حسرت ماهیم و فرقدیم

رو را بشو و پاک شو از بهر دید ما

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی