گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «افمیدهد»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۰۹

 

هر کس سخن به دشمن انصاف می دهد

در دست زنگی آینه صاف می دهد

همت نه بی دریغ زر وسیم دادن است

اهل کرم کسی است که انصاف می دهد

چون مور در خرابه دنیا چه سر کنم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی