گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «اغکهبودهای»

 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۶

 

امشب تو باز چشم و چراغ که بوده ای؟

جانم بسوخت، مرهم داغ که بوده ای؟

ای باغ نو شکفته کجا رفته ای چو ابر؟

ای سرو نو رسیده بباغ که بوده ای؟

من چون چراغ چشم براه تو داشتم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی