گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «اربستهاست»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵۷

 

عیش دل شکسته به آزار بسته است

جوش بهار آبله در خار بسته است

گرد کدورت از دل من دار می برد

دور نشاط نقطه به پرگار بسته است

دل در برم چو برگ خزان دیده می تپد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی