گنجور

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱۵

 

عمری‌ست رخت حسرتم از سینه بسته‌اند

راه نفس به خلوت آیینه بسته‌اند

وارستگی ز اطلس و دیبا چه ممکن است

این شعله را به خرقهٔ پشمینه بسته‌اند

وحدتسرای دل نشود جلوه‌گا‌ه غیر

[...]

بیدل دهلوی