گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۵۸

 

از هجر و وصل نیست گشایش دل مرا

چون گوهرست قسمت من از دو سو گره

صائب تبریزی