گنجور

سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۲۷

 

بشنو که من نصیحت پیران شنیده‌ام

پیش از تو خلق بوده و بعد از تو بوده‌اند

سعدی
 
 
sunny dark_mode