گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۳۹

 

یک جبهه گشاده ندیدیم در جهان

پوشیده بود، روی به هر در گذاشتیم

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode