گنجور

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۱۲

 

گر شور مستی‌ام کند اندیشه گردباد

درگردش قدح شکند شیشه‌ گردباد

از رشک وحشتی‌ که‌ گرفته‌ست دامنم

ترسم به پای خوبش زند تیشه‌ گردباد

شور جهان ترانهٔ دود دماغ کیست

[...]

بیدل دهلوی