گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۵۹۴

 

از شیر مادرست به من می حلال تر

زین لقمهٔ غمی که مرا در گلو گرفت

صائب تبریزی