گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۵

 

پروانه را ز آتش دلها خبر بپرس

سوز و گداز شمع ز آه سحر بپرس

با مدعی بگوی که از گفتگوی ما،

از لعل یار بگذر و حرفی دگر بپرس

تا مهر اوست در دل ویران من نهان،

[...]

افسر کرمانی