گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۰۱

 

یکباره بستن در انصاف خوب نیست

دیوار باغ را مکن ای باغبان بلند

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode