گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۸۲۹

 

جایی نمی‌روی که دل بدگمان من

تا بازگشتن تو به صد جا نمی‌رود

صائب تبریزی