گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۹۵

 

غمنامهٔ حیات مرا نیست پشت و روی

بیداریم به خواب پریشان برابرست

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode