گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۵۶

 

در گوشه فقس مگر از دل برآورم

این خارهاکه در دلم از آشیانه است

صائب تبریزی
 
 
sunny dark_mode