گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۷

 

مانند لاله، سوخته نانی است روزیم

آن هم فلک به خون جگر می‌دهد مرا

صائب تبریزی