گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۴۷

 

آیین عشق چیست؟ دلیرانه سوختن

چون شمع، گرم گریهٔ مستانه سوختن

پنهان کرشمهایست ز آه شررفشان

کونین را به همّت مردانه سوختن

گرمی نمانده در دل پروانه مشربان

[...]

حزین لاهیجی