گنجور

سیف فرغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۸۱

 

گر خوش کند لب تو دهانم به بوسه‌ای

خرم شود زلعل تو جانم به بوسه‌ای

خواهم ز جور تو گله کردن به پادشاه

گر عاقلی بگیر دهانم به بوسه‌ای

در حسرت کنار تو جانم به لب رسید

[...]

سیف فرغانی