گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۲۲

 

خشت خرد به روزنه قال می زنیم

در سومنات عشق، دم از حال می زنیم

کوتاهتر، ز تار نگاه تغافل است

از بس گره به رشتهٔ آمال می زنیم

از لب گذشته است چو گل موج خون دل

[...]

حزین لاهیجی