گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢٧٨

 

در باب من ز روی حسد یک دو نا شناس

دمها زدند و کوره تزویر تافتند

بر کارگاه خبث طبیعت که هستشان

یکچند سال حلیت تلبیس بافتند

تا در شب ضلال بسعی کمان چرخ

[...]

ابن یمین