گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۶۳

 

هرگز گلی نچید دل من ز باغ کس

روشن نگشت خانه من از چراغ کس

بر مژده وصال دگر دل نمی نهم

بازی نمیخورم دگر از لهو و لاغ کس

در عشق اگرچه هیچ فراغت دلم نیافت

[...]

اهلی شیرازی