گنجور

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۱

 

ما از ازل مقامر و خمار آمدیم

دردی کشان میکده یار آمدیم

خورشید باده بر سر ذرّات ما بتافت

از روی مهر، سرخوش و خمار آمدیم

در خلوت عدم می هستی از جام دوست

[...]

شمس مغربی