گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴٩۵

 

در مجلسی که همدم آزادگان شوی

صافی و دلگشای بکردار باده باش

مهمان خویش را بنواز و بجای نیک

بنشان و بهر خدمت او ایستاده باش

صد بند اگر زمانه بکارت در افکند

[...]

ابن یمین