گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۷

 

سرویست قدّ دلبر و آزاد بس خوشست

بر جویبار قامت شمشاد بس خوشست

چون بلبلان به شوق جمال و کمال گل

از عاشقان روی تو فریاد بس خوشست

ای دلبر ستمگر رعنای بی وفا

[...]

جهان ملک خاتون