گنجور

حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۱۵ - معنی لفظ حیات

 

ای چرخ، باید از تو در تن عرصه کم زدن

من اسب طرح دادم، این فیل مات چیست؟

کج بازی تو را سببی نیست در میان

نیرنگ مهر و کین تو با کاینات چیست؟

تا کی ز جوی دیده، کنی تر، لب مرا

[...]

حزین لاهیجی