گنجور

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸

 

جانا ز روی خویش بر افکن نقاب را

تا کی نهان به ابر کنی آفتاب را

مغرور حسن خود شده خوبان شهر مصر

ای یوسف از جمال برافکن نقاب را

بنشسته ام به راه که شاید من گدا

[...]

صغیر اصفهانی
 
 
۱
۲
۳