گنجور

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۳- سورة آل عمران- مدنیة » ۳۱ - النوبة الثالثة

 

ای قوم ازین سرای حوادث گذر کنید

خیزید و سوی عالم علوی سفر کنید

میبدی
 
 
sunny dark_mode