گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » دیباچه

 

دردا که ما ز مقصد خود دورتر شدیم

نزدیک‌تر هر آنچه نهادیم گام را

عمان سامانی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۰

 

مستی دهد زیارت خاک جم ای عجب

گویی هنوز، زیر لحد جام می‌کشد

عمان سامانی